Ecodesign

Kominki do układu zamkniętego

W ofercie firmy LECHMA dostępne są wkłady kominkowe z płaszczem wodnym przystosowane do pracy w układzie zamkniętym. Zgodnie z Dz.U 2009 nr 56, z dniem 8.07.2009r wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r zmieniające dotychczasowy zakaz zasilania kotłów na paliwa stałe instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynie wzbiorcze.

Nowe rozporządzenie (§1 pkt.20b) zmienia brzmienie §133 ustęp 7 z poprzedniego Rozporządzenia z dnia 12.04.2002r na następujące: "Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, za wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW wyposażonego w urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła"

Kominki z płaszczem wodnym jako kotły na paliwa stałe wyposażone w chłodnicę płaszcza wodnego i odpowiednim ciśnieniu roboczym zostały dostosowane do ogólnych rozwiązań przyjętych i stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki tej zmianie kominki z płaszczem wodnym dalej będzie można instalować w układzie otwartym ale dozwolone będzie także ich montaż w układzie zamkniętym.

Aby dostosować się do nowych wymagań rynku i naszych klientów z dniem 8.07.2009r będą obowiązywały nowe cenniki wyróżniające kominki do współpracy z układami zamkniętymi (UZ) oraz otwartymi (UO).

Wprowadza się do sprzedaży nowe wkłady kominkowe z przeznaczeniem do instalacji wodnej systemu zamkniętego:

  • Kominki PL-190 /UZ wykonane z blachy 6 mm, standardowo wyposażone w chłodnicę płaszcza wodnego o ciśnieniu roboczym 2,5 bara gwarancja 6 lat
  • Kominki PL-190 /UZ Korner wykonane z blachy 6 mm, standardowo wyposażone w chłodnicę płaszcza wodnego o ciśnieniu roboczym 2,5 bara gwarancja 6 lat
  • Kominki PL-190 Plus /UZ wykonane z blachy 6 mm, standardowo wyposażone w chłodnice płaszcza wodnego o ciśnieniu roboczym 2,5 bara gwarancja 6 lat
  • PL-200 Exclusive /UZ wykonane z blachy 5 mm , standardowo wyposażone w chłodnice płaszcza wodnego i ciśnieniu roboczym 2,0 bara gwarancja 6 lat

Ceny dotychczasowych wkładów kominkowych do układów otwartych /UO nie uległy zmianie za wyjątkiem PL-190 Plus /UO gdzie w wyposażeniu podstawowym jest szyber zintegrowany oraz dodatkowy dolot powietrza.

Składając zamówienie prosimy o wpisanie odpowiedniego symbolu wkładu kominkowego rozróżniającego jego zastosowanie, układ otwarty(UO) i zamknięty (UZ).