Ecodesign

Akcja promocyjna dla Dystrybutorów

Firma LECHMA organizuje akcję promocyjną skierowaną do obecnych Dystrybutorów w całej Polsce.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wykonania w Firmie LECHMA metalowej reklamy o wymiarach 150x300 cm, wykonanej z blachy ocynkowanej, pokrytej folią drukowaną - na nasz koszt.

 

300x150 d

Chcielibyśmy pomóc Wam w reklamie naszych produktów, dlatego zapytujemy, czy bylibyście zainteresowani umieszczeniem takiej reklamy w Waszej miejscowości? Jeśli tak, to czy znaleźlibyście dobrą lokalizację dla niej? Czy zainteresowani bylibyście umieszczeniem obok naszego logo - również Waszego z pełnymi danymi adresowymi? Czy zgodzicie się partycypować w kosztach tej reklamy (z Waszym logo)? Ten koszt to ok. 1.500 zł, dzielony na przykład na pół, gdyby Wasze logo i adres zajmowały 50% powierzchni, lub mniej, gdyby Wasza reklama zajmowała tylko 10% powierzchni. Informujemy, że nawet montaż w Waszej miejscowości odbyłby się na nasz koszt i naszym staraniem. My potrzebujemy tylko Waszego zainteresowania tym pomysłem i zdobycia lokalizacji. Równie uprzejmie informujemy (jeśli jeszcze żaden z naszych przedstawicieli handlowych do Państwa z tą informacją nie dotarł), że oferujemy naszym Dystrybutorom sklepową EKSPOZYCJĘ REKLAMOWĄ (ekspozytor o wymiarach 200x170 cm, podświetlany, z wizualizacją całego niezbędnego przy montażu naszych wkładów kominkowych oprzyrządowania) i to w dwóch wersjach - z oryginalnymi akcesoriami lub ich fotografiami.

ekspozytor d

Oferujemy je za kaucją zwrotną po zakończeniu współpracy. Kaucja dla wersji z oryginalnymi akcesoriami wynosi 2.000 zł dla wersji graficznej - 500 zł. Zachęcamy również do umieszczania ogłoszeń o dystrybucji kominków w lokalnej prasie. Jeśli znajdzie się w nich nasze logo jesteśmy gotowi pokrywać część kosztów takiej reklamy. Czekamy na inne propozycje marketingowe.