Ecodesign

Nowy adres siedziby firmy

Z dniem 1 października 2007 roku nastąpi zmiana adresu siedziby firmy LECHMA.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2007 roku nastąpi zmiana adresu siedziby firmy. Adres siedziby będzie teraz identyczny z adresem biura, tj: LECHMA Lech Piasny ul. Strzeszyńska 30 60-479 Poznań Prosimy o uaktualnienie tych informacji w Państwa bazie danych. Pozostałe dane firmy (tzn. numer NIP, REGON, numery telefonów) pozostają bez zmian.