Ecodesign

Sprzedajemy pelet

Od 1 października 2015 wprowadzamy do sprzedaży pelet. Pelet jest ekologicznym i odnawialnym paliwem. Ma formę granulatu ze sprasowanych trocin drzewnych bez dodatku sztucznych substancji wiążących. Charakteryzuje go wysoka kaloryczność oraz niska zawartość popiołu powstałego przy spalaniu.

Cena brutto to: 795,- za tonę. Koszty transportu zakupionego peletu są po stronie zamawiającego. W przypadku gdyby zaistniała potrzeba dostarczenia peletu przez naszą firmę, koszt transportu należy uzgodnić z działem handlowym naszej firmy.

Średnica 6 mm
Wartość opałowa ok 18 MJ/kg
Zawartość popiołu 0,4%
Wilgotność 5,8%
Zawartość frakcji drobnej 0,1%
Wytrzymałość mechaniczna 98,5%

pellet