Ecodesign

Zmiany konstrukcyjne wybranych modeli kominków

Wprowadziliśmy do naszych kominków typu PL400, PL500, PL600 zmiany konstrukcyjne wewnątrz kominka w postaci listwy mocującej wermikulit.

Rysunki obrazujące zmiany poniżej: