Ecodesign

Nowe zasady użytkowania słowno-graficznych znaków towarowych LECHMA

Firma "Lechma" Lech Piasny z dniem 1 września 2014 wprowadza zmiany odnośnie użytkowania znaków słownych i graficznych firmy.

20140806 132055 001

20140806 132055 002