Ecodesign

Dotacje na innowacje

Lech Piasny "Lechma" realizuje projekt pn. „Uczestnictwo przedsiębiorstwa "Lechma" Lech Piasny w targach YAPI-Turkey Build”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.2. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 06/05/2014 – 10/05/2014.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA LONG

 

 

Tablica informacyjna