Ecodesign

Plan Rozwoju Eksportu

Firma „Lechma” Lech Piasny otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu.

Paszport do eksportu Etap I Przygotowanie planu rozwoju eksportu, firma „Lechma” Lech Piasny otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu