Ecodesign

Nowy kominek PL-210 ECO spełniający niemiecką normę BIMSCH

Od 1.07.2011r w ofercie Lechma pojawi się nowy kominek typu PL-210 ECO. Jest to pierwszy produkt z nowej linii kominków Lechma typu ECO spełniające wymagające normy niemieckie BIMSCH.

pl-210

Cena detaliczna to 8900 zł/ netto

Podstawowe dane techniczne:

1. Sprawność- 77%

2. Ciśnienie robocze- 2 Bar

3. Zawartość CO średnia- 0,18%

4. ENOx- 100

5. Emisja pyłów Ep - 46

6. Temperatura spalin- 250st C

7. Wymagany ciąg kominowy 12 Pa

8. Moc cieplna urządzenia 14,8 kW

9. Moc cieplna obiegu wodnego 11,3 kW

10. Moc cieplna oddawana do otoczenia 3,5 kW

 

Wkład kominkowy z zespołem wodnym typu PL-210 ECO/SP, zaliczany jest do palenisk stałopalnych kategorii 1c, z ręcznym zasypem paliwa i z zamkniętymi drzwiczkami paleniskowymi. Urządzenie to przeznaczone jest do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń, w których jest zainstalowany, z jednoczesną możliwością podgrzewania wody w instalacji c.o. i c.w.u. Paliwem przewidzianym do opalania wkładu kominkowego są polana lub szczapy drewna liściastego. Maksymalna temperatura robocza wody w zespole wodnym wynosi 95st C, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 0,2MPa. Wkład kominkowy typu PL-210 ECO/SP jest konstrukcją spawaną z blach stalowych. Wyposażony jest w drzwiczki ze specjalnego profila stalowego z szybą żaroodporną. Podczas fazy rozpalania powietrze (dźwignia w pozycji rozpalanie) wpływa pod pokład rusztowy a stąd przez ruszt do komory paleniskowej. Po upływie ok. 7min należy ustawić dźwignię w pozycji praca, powietrze wtedy kierowane jest do dwóch pionowych kanałów usytuowanych wzdłuż przednich krawędzi ścian bocznych urządzenia, a następnie do łączącego je poziomego kanału umieszczonego nad górną krawędzią ramki drzwiczek, z którego przez szczelinę wyposażoną w odpowiednio ukształtowaną kierownicę, wpływa do komory paleniskowej obmywając szybę żaroodporną drzwiczek, oraz w dystrybutor pełniący tez funkcję rusztu pionowego.

W górnej strefie komory paleniskowej, pod stropem, znajdują się lamele wspawane w ściany komory paleniskowej. W stropie kominka znajduje się czopuch wylotowy spalin oraz króćce instalacyjne. Króćce powrotne wody grzewczej wyprowadzone są w środkowej części ścian bocznych. Ścianki boczne do wysokości drzwiczek (opadająco ku tyłowi) jak i pokład paleniska wyłożony jest płytami ceramicznymi z umieszczonym po środku dwuczęściowym rusztem żeliwnym o wymiarach 310x260 mm.Urządzenie wyposażone jest w wymiennik ciepła umieszczony w przestrzeni wodnej, stanowiący, wraz z zaworem termostatycznym, element układu termicznego zabezpieczenia odpływu, nie pozwalający na przekroczenie temperatury 95st C wody na wypływie.