Ecodesign

Projekt WRPO

"Zastosowanie innowacji technologicznej, produktowej i organizacyjnej elementem wzrostu konkurencyjności firmy LECHMA." 

wrpo-2010